Registracija valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje

Elektronine parduotuvė Piguvaikui.lt yra registruota duomenų valdytoju VALSTYBINĖJE DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOJE. Suteiktas duomenų valdytojo kodas ( P4740 ).

Detalesnius duomenis rasite čia:

Asmens duomenų valdytojų valstybės registras

 

Bendrosios nuostatos 

Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – PIGUVAIKUI.LT) ir jos Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Naudotis PIGUVAIKUI.LT paslaugomis gali:

  • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  • nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

PIGUVAIKUI.LT gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

  • apdorotume Jūsų prekių užsakymus;
  • išrašytume finansinius dokumentus;
  • išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

Pirkėjas Registracijos e-parduotuvėje metu užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus  ir teisingus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

PIGUVAIKUI.LT  pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik tam, kad išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

PIGUVAIKUI.LT  turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Asmens duomenų tvarkymas 

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. 

Taisyklių keitimas 

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami PIGUVAIKUI.LT puslapyje.